ข้อมูล eBook

ชื่อ: อัยการประสาท

ผู้แต่ง: บุญร่วม, ศรัญญา

สำนักพิมพ์: ชมรมช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

หมวดหลัก: กฏหมาย

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

เรื่องจริงจากคดี อ่านสนุก เข้าใจง่าย ได้ประโยชน์