ข้อมูล eBook

ชื่อ: จิตวิทยาปรับตัวทุกสถานการณ์

ผู้แต่ง: กองบรรณาธิการ

หมวดหลัก: จิตวิทยาทั่วไป

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

80 หลุมพลางของชีวิตที่ต้องเตรียมรับมือ นำเสนอจุดอ่อนของจิตใจมนุษย์ในด้านต่างๆ เช่น อารมณ์ ความรู้สึก ความมุ่งหวัง ท่าที และพฤติกรรม

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2018-10-18 01:17
2018-09-13 01:08
2018-06-11 01:06
2017-12-09 01:05
2017-08-03 01:06
2017-06-29 06:03
2017-05-23 14:29
2017-05-26 11:22
2017-05-15 13:58